http://i30.tinypic.com/2zr25wk.jpg

طبق این گزارش بازمانده سپاهیان کمبوجیه که تعدادشان 50000 نفر بوده و در 2500 سال پیش در غرب مصر ناپدید شده اند پیدا شده است.

 

تحقیقات اخیر باستان شناسان حاکی از این است که سپاهی که در 325 کیلومتری شهر الخارجه در زیر شنهای کویر یافت شده است همان سپاه ایران است که 2535 سال ناپدید شده است.
اوایل تابستان 525 پیش از میلاد یک سپاه چهل هزار نفری از سوی کمبوجیه پادشاه وقت ایران پس از از اینکه ایران مصر را تسخیر کرده و فرعون وقت آن یعنی پسامتیک سوم را مورد عفو قرار میدهند برای شناسایی و تصرف لیبی کنونی به سمت این کشور روانه میشود . هرودوت و سایر تاریخ نگاران داستان های متفاوتی از این سفر نقل میکنند ولی انچه همه بر ان اتفاق نظر دارند سرنوشت این سپاه است که بدون هیچ گونه درگیری در صحرا ناپدید میشوند و تا اواخر جنگ جهانی دوم هیچ اثری از ان به دست نیامد.
تاریخ نگاران عنوان داشته اند پس از 37 روز سفر در کویر و طی 385 کیلومتر ( به علت وضعیت گرما سپاه کند حرکت میکرد) در یک صبح ارتش گرفتار طوفان شن میگردد. همه سپاهیان ایران در این طوفان زیر خروارها شن بیابان مدفون میگردند.
داریوش بزرگ پس از سالیان که برای افتتاح ابریز دریای سرخ به رود نیل به مصر رفته بود شخصا برای یافتن و برگرداندن اجساد ایرانیان به منطقه رفت ولی دست خالی برگشت.
در برگشت از منطقه داریوش در شهر الخارجه که اکنون 60000 نفر جمعیت دارند معبدی را احداث میکند که نشان دهنده الحاق مصر به ایران است و همه ساله هزاران گردشگر را به خود جلب میکند.
در دوران جنگ جهانی دوم گروهی از تانکهای نیروهای درگیر در جنگ در منطقه ای عبور میکنند که با ریزش ماسه و نمایان شدن سپر و لوازم جنگی سپاهی بزرگ همراه بود. به علت دوران دشوار جنگ این مسله مسکوت میماند تا اینکه در دهه نود دوباره باستان شناسان برای تحقیق و کشف حقیقت به منطقه میروند. نتایج ازمایشات ژنتیک نشان از این دارد که این همان ارتش ناپدید شده ایران است 

لطفا برای نمایش اسلایدهای زیر کمی صبر نمائید

 

محققان ایتالیایی با اشاره به ناپدید شدن سربازان کمبوجیه در بیابانهای بین مصر و لیبی آنرا یکی از وقایع اسرار آمیز و حل نشده باستانشناسی نامیدند. سلاح های برنز, دستبند نقره, یک گوشواره و استخوانهای بدن صدها انسان که گفته می شود به احتمال زیاد از آن این سربازان باشند به دست آمده است. به گفته هرودت 50000 سپاهیان ایران در زمان کمبوجیه در غرب مصر در یک لشکر کشی به سمت لیبی به شکل اسرارآمیزی ناپدید شدند و برای 2500 سال هیچکس نشانی از آنها نیافته است. گفته می شود که این سپاه به احتمال بسیار زیاد در اثر طوفان شن در بیابانهای غرب مصر راه خود را گم کرده, و از تشنگی جان داده اند و شن ها آنها را برای همیشه پوشانده اند. این کشف احتمالی توسط محققان ایتالیایی می تواند یک اتفاق بزرگ در باستان شناسی در چندین دهه اخیر باشد.