سلام

بازم مثل هر سال محرم امد.....

امیدوارم این محرم برای همه ی ما درسهایی خوبی داشته باشه

حسین (ع) بیشتر از آب تشنه لبیک بود

افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند

و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند

شاید- گاهی- کمی تفکر