جام جم آنلاین: جشنواره كشوری ماهیان زینتی به همراه نمایشگاهی در این رابطه در شهرستان محلات برگزار می‌شود. علی صفری، مدیر جهاد كشاورزی اراك به مهر گفت: این جشنواره 7 آبان ماه جاری با حضور تولیدكنندگان ماهیان زینتی از سراسر كشور برگزار می‌شود.
وی با اشاره به این‌كه نمایشگاه ماهیان زینتی در كنار این جشنواره برپا می‌شود، خاطرنشان كرد: این جشنواره و نمایشگاه آن در فضایی به وسعت 2000 متر مربع به مدت 4 روز در محل دهكده گل و گیاه محلات برپا خواهد شد.

وی هدف از برپایی این جشنواره را توسعه و ترویج تولید این نوع ماهیان خواند و اضافه كرد: برقـراری ارتباط بیـن تولیدكننـدگان جهت ارتقای كیفی تولید، بهبود فرهنگ نگهداری ماهیان زینتـی، افزایـش توان بازاریابی و صادرات و ایجاد تنوع گونه‌ای از دیگر اهداف برپایی این برنامه است.

صفری در ادامه گفت: شهرستان محلات پارسال با صادرات 35 هزار قطعـه مـاهی زینتی به كشورهای عراق، كویت و امارات 30 هزار دلار ارزآوری داشت.

وی با تاكید بر اشتغالزایی صنعت تولید ماهی در استان و ظرفیت بالای استان در این زمینه در ادامه خاطرنشان كرد: شهرستان محلات با 50 نوع ماهی تولیدی، رتبه نخست تنوع تولید را در كشـور دارد.

خودم با اینکه یک روز محلات بودم نتونستم برم ببینم میگفتن فوقالعاده بوده