تو تکدرخت زندگی من هستی

.

.

.

.

که همیشه الاغم رو بهش میبندم !!!


نگاهم در نگاهت کرد برخورد

خدا مرگت بده حالم بهم خورد!


آری آری زندگی زیباست!

زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست

گر بیافروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست

ور نه خاموش است

و خاموشی گناه ماست . . .عشق تو توی قلبم مثل یه افغانی می مونه

 که از ایران بیرون نمی ره

مثل نذیر شنبه که از خونه شکوه بیرون نمی رهتو مثل خورشیدی... میدونی چرا؟؟ چون با همون نگاه اول فهمیدم که از پشت کوه اومدی!سلام،میدونی رفیق؟ اگه حماقت وجود نداشت دانایی هم معنی نداشت. اگه زشتی نبود زیبایی هم بی معنی بود. میبینی؟ دنیا به تو هم نیاز دارهبازنده ها در هرجوابی مشکلی را می بینند ولی برنده ها در هر مشکلی جوابی را می بینند . سعی کنید مثل برنده ها فکر کنید.


هیچ وقت نمی توانید با مشت گره کرده دست کسی را به گرمی بفشارید!


كاش از تمبر یاد می‌گرفتیم،
چون تا رسیدن به مقصد به نامه می‌چسبد!


دخترک خنده کنان گفت که چیست
راز این حلقه زر
راز این حلقه که انگشت مرا
این چنین تنگ گرفته است به بر


راز این حلقه که در چهره او
اینهمه تابش و رخشندگی است
مرد حیران شد و گفت
حلقه خوشبختی است حلقه زندگی است

همه گفتند : مبارک باشد
دخترک گفت : دریغا که مرا
باز در معنی آن شک باشد
سالها رفت و شبی
زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر
دید در نقش فروزنده او
روزهایی که به امید وفای شوهر
به هدر رفته هدر

زن پریشان شد و نالید که وای
وای این حلقه که در چهره او
باز هم تابش و رخشندگی است
حلقه بردگی و بندگی است


من دریافته ام که انسانی هر اندازه که مصمم به خوشبخت زیستن باشد همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد.(ابراهام لینکلن)


09-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-9-

اگه گفتی این چیه ؟!!!

.

.

.

..

.

.

.

 

زور نزن خودم هم نمیدونم چیه


خنده ات رو به همه بده، ولی لبخندت را به یه نفر، عشقت را به همه بده،ولی وجودت را به یه نفر، بذار همه عاشقت باشن، ولی خودت عاشق یه نفر باشمیگن خدا به اندازه دل هر کس بهش نعمت میده ..

 

.

 

.

 

.

 

.

 

پس دل تو باید خیلی بزرگ باشه که خدا من رو بهت داده !!!سوراخ جورابیتم كوك بزن فناشیم...!

چروك لباسیتم اتو بزن كباب شیم ...!چگونه فراموشت کنم تو را که مرا از خرابه های هرزگی به قصر سفید آرامش هدایتم کردی ................
آهو بره ای شدی که دوستی گرگ را پذیرفتی و برایش شانه هایت را ارزانی کردی ...............خروسه میره لب دیوار میبینه ماشین حمل مرغ رد می شده صدا میزنه بچه ها بیایید سرویس دخترها داره میاد دیدمدل من یه روز به دریا زد و رفت…
پشت پا به رسم دنیا زد و رفت…
زنده ها خیلی براش کهنه بودن…
خودشو تو مرده ها جا زد و رفت…
هوای تازه دلش می خواست ولی…

آخرش تو غبارا زد و رفت…
دنبال کلید خوشبختی می گشت…
خودشم قفلی رو قفلا زد و رفتشاید خدا خواسته است كه ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می‌توانی شكر گزار باشیفرشته ای را فرستادم تا همیشه و همه جا مواظب تو باشد . زود
برگشت و گفت نه
هیچ فرشته ای نمیتواند مواظب فرشته ای دیگر باشد


فراموش نكن:قطاری كه از ریل خارج شده ممكن است آزاد باشد اما راه به جایی نخواهد برد!!


 وقتی زندگی واست خیلی سخت شد،

یادت باشه که دریای آروم ناخدای قهرمان نمی سازه


بس که دیوار دلم کوتاه است

هر کسی میگذرد به هوایی - هوسی هم که شده سرکی می کشد و میگذرد.


سهراب ،گفتی چشمها را باید شست ! شستم ولی..... گفتی جور دیگر باید دید! دیدم ولی..... گفتی زبر باران باید رفت ! رفتم ولی او نه چشم های خیس و شسته ام را ،نه نگاه دیگرم را هیچکدام را ندید .فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت : دیوانه باران زدهاگه بنزین كوپنی شده زیاد ناراحت نیستم چون از این به بعد قدر تو را بیشتر میدونم و حد اقل برای رفتن به مزرعه سوار تو میشم الاغ جونم