گفته های افلاطون :

 

اگر روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

 

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است .

 

زینت انسان سه چیز است : علم – محبت – آزادی

 

عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمندان را .

 

به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است .

 

با دوست چنان رفتار کن که هیچ وقت به حاکم محتاج نشوی و با دشمن طوری معامله نما که کار اگر به محاکمه کشید ظفر تو را باشد .

 

جان را فدای یاران موافق کنید .

 

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .

 

سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثیر کند .

 

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد ، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد .

 

کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم .

 

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد .

 

از افلاطون پرسیدند به چه وسیله می توان از دشمن انتقام گرفت ؟ گفت : به فضل و کرم .

 

تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند .

 

هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .

 

محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید .

 

امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او .

 

زیان رساننده تو معاشرت سه کس است : آنکه ترا به طرب بدارد – آنکه به فریب مغرورت کند – آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .

 

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند .

 

زندگی بدون عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .

 

لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است .

 

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .

 

به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .

 

خردمندترین مردم قدرتمندترین است .